PRIVACY POLICY

Signature Impact, onderdeel van Petra Imara, respecteert jouw privacy. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Petra Imara op welke wijze gebruikt en verzamelt en voor welk doel. Daarnaast informeert Petra Imara je in deze verklaring over welke rechten je hebt en op welke manier je van deze rechten gebruik kunt maken. Voor meer informatie omtrent persoonsgegevens raden wij het je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle bezoekers van de website van Petra Imara en klanten van het bedrijf. Petra Imara spant zich in om persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Petra Imara gebruikt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de gewenste dienst te kunnen leveren en alleen wanneer voor het gebruik van deze persoonsgegevens toestemming is gegeven. Het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Petra Imara niet in staat is de gewenste dienst te leveren.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Petra Imara, gevestigd te Poststraat 32, 4301 AD te Zierikzee, onder KvK nummer: 81616139. Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen via hello@petraimara.nl

Petra Imara spant zich in om jouw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken, op een veilige manier te beschermen en enkel te gebruiken indien dat noodzakelijk is of wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Ben jij desondanks van mening dat jouw persoonsgegevens ongewenst worden gebruikt of niet voldoende worden beschermd, neem dan vooral contact op via hello@signatureimpact.nl om het probleem snel te verhelpen.

handelsnaam: SIGNATURE IMPACT,
onderdeel van Petra imara
versie juni 2021

Petra Imara heeft een aantal gegevens van jou nodig. Petra Imara vraagt jou in ieder geval om een naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om jou persoonlijk te kunnen beantwoorden indien jij het contactformulier op de website invult.

Indien jij een sessie of traject afneemt, heeft Petra Imara jouw E-mailadres, telefoonnummer en postadres nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren en contact met jou op te kunnen nemen.

Om de factuur volgens de regels van de Belastingdienst op te kunnen stellen verzamelt Petra Imara jouw factuuradres.

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is Petra Imara niet in staat jou op passende wijze te helpen en op een goede manier van dienst te zijn.

De informatie die jij tijdens de sessies en trajecten met Petra Imara bespreekt heeft een vertrouwelijk en persoonlijk karakter. Dat betekent dat deze informatie achter (virtueel) gesloten deuren blijft. Petra Imara spant zich in om een veilige omgeving te creëren en heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze gegevens. Alles wat tijdens de sessies en trajecten besproken wordt zal in geen geval, op welke wijze dan ook, openbaar worden gemaakt of worden gedeeld met derden. Daar kun jij op vertrouwen.

Welke gegevens worden verzameld?

De website van Petra Imara plaatst zonder jouw toestemming functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, laptop of ander elektronisch apparaat worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te kunnen laten functioneren. Deze cookies hebben geen invloed op jouw privacy en zijn niet schadelijk voor jouw computer, laptop of ander elektronisch apparaat.

Naast deze functionele cookies maakt Petra Imara gebruik van andere cookies. Daarvoor geef jij expliciet toestemming. Deze cookies worden zonder jouw toestemming niet geplaatst. Deze gegevens worden verzameld voor gerichte marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om advertenties op de website of op andere social media platforms te kunnen plaatsen. Het gaat hier om tracking cookies en analytische cookies. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze gegevens worden geplaatst om gericht te kunnen adverteren en om ervoor te zorgen dat de juiste advertenties bij de juiste personen terecht komen. Voor meer informatie omtrent deze cookies kun je de cookieverklaring raadplegen.

Google Analytics en/of facebookpixels worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het plaatsen van advertenties. Dit gebeurt enkel met jouw toestemming.


Cookies

Deze gegevens worden verkregen doordat jij ze zelf aan Petra Imara verstrekt. Petra Imara ontvangt geen persoonsgegevens van jou via derden. 

Hoe worden deze gegevens verkregen?

Ingevolge een wettelijke verplichting moeten de door Petra Imara verzonden facturen voldoen aan een aantal eisen. Hiervoor heeft Petra Imara van jou een aantal gegevens nodig, te weten naam en adres. Deze gegevens worden verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om met jou te kunnen communiceren verzamelt Petra Imara jouw e-mailadres en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet naar behoren worden uitgevoerd.

Andere persoonsgegevens die Petra Imara verzamelt worden alleen verkregen met jouw toestemming, zoals jouw postadres, om je producten op te kunnen sturen met betrekking tot de overeengekomen dienst. Jouw E-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief, indien jij je daar zelf voor hebt ingeschreven.Wat is het doel van gegevensverzameling?

De gegevens die Petra Imara nodig heeft om de voldoen aan de eisen van de Belastingdienst worden bewaard voor de duur van zeven jaren, omdat dat wettelijk zo is vastgelegd.

Overige persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Petra Imara verzamelt voor het uitvoeren van de overeenkomst worden bewaard voor de duur van 5 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd. Indien jij dat wenst bestaat de mogelijkheid om eerder een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te dienen.

Cookies die via de website zijn verzameld worden bewaard voor de duur van 30 dagen. Na verloop van deze termijn worden de cookies verwijderd en zijn ze niet meer beschikbaar.

Reviews die gepubliceerd zijn blijven staan totdat jij verzoekt om verwijdering, of totdat deze niet langer representatief zijn voor de diensten van Petra Imara.

Indien jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan zal jouw e-mailadres worden bewaard totdat jij aangeeft niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen. Maak jij gebruik van de mogelijkheid tot uitschrijving, dan zullen deze persoonsgegevens direct uit de database worden verwijderd.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Petra Imara heeft in sommige gevallen belang bij het delen van een review. Mocht jij een review hebben achtergelaten, dan zal deze onder vermelding van jouw naam en een link jaar je website of socials gedeeld op social mediakanalen en/of de website van Petra Imara. Dat gebeurt alleen met jouw instemming en kan bovendien op jouw verzoek weer worden verwijderd.

E-mailmarketing
Indien jij jouw E-mailadres doorgeeft aan Petra Imara, kan dit E-mailadres gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief of andere vorm van E-mailmarketing. Dit gebeurt alleen indien jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Jij meldt je dus zelf aan voor deze nieuwsbrieven en belandt niet automatisch op de mailinglijst. Na aankoop van een product of dienst wordt jouw E-mailadres gebruikt om een passend aanbod te doen of om een voorstel te doen tot verlenging van de overeengekomen dienst.

Commerciele doeleinden

De informatie die jij tijdens sessies of trajecten deelt met Petra Imara is vertrouwelijk. Deze informatie zal in geen geval met derden worden gedeeld.

Enkel gegevens waarvoor jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zoals naam en leeftijd voor het delen van een review zoals eerder beschreven, worden gedeeld met derden.

Voor het uitvoeren van het bedrijf van Petra Imara maakt Petra Imara gebruik van een aantal hulpmiddelen. Daarbij worden enkele gegevens van jou gebruikt en gedeeld met deze hulpmiddelen. Petra Imara verzamelt bijvoorbeeld factuurgegevens met Moneybird en andere gegevens worden verwerkt in Microsoft en/of Dropbox. Deze software maakt gebruik van alle benodigde voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren en te beschermen. Deze derden zullen in geen geval de verworven persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel dan het ondersteunen van de werkzaamheden van Petra Imara.

Petra Imara wordt in de boekhouding ondersteund door een boekhouder. Met deze boekhouder, en andere derden aan wie persoonsgegevens zijn verschaft zoals hierboven vermeld, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt, wat betekent dat je een aantal rechten hebt. Indien je gebruik wil te maken van een van deze rechten, dien je dat kenbaar te maken via hello@petraimara.nl. Je verzoek wordt binnen 14 dagen beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd. Dit wordt tijdig aangegeven.

Je hebt de volgende rechten:

 Recht op inzage in je persoonsgegevens: je hebt het recht de gegevens die van jou verzameld worden in te zien.
 Recht op beperking van gegevensverzameling: je hebt het recht te verzoeken dat de gegevens die verzameld worden beperkt blijven tot enkel noodzakelijke gegevens.
 Recht op overdragen van gegevens: gegevens worden doorgestuurd naar een derde op jouw verzoek.
 Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 Recht op bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verzameld, bijvoorbeeld als je van mening bent dat jouw gegevens niet op de juiste wijze worden bewaard.
 Recht op het intrekken van toestemming: dit wil zeggen dat je geen toestemming verleent voor verdere gegevensverwerking. De reeds verstrekte gegevens mogen voor een legitiem doel worden gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat je je toestemming tot het versturen van de nieuwsbrief kan intrekken. Je zult dan niet langer de nieuwsbrief ontvangen en uit de mailinglijst worden verwijderd.

Naast deze rechten heb je het recht op informatie. Deze informatie wordt verschaft in deze verklaring. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat op onrechtmatige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Jouw rechten

Voor facturen, termijnbetalingen en herinneringen maakt Petra Imara gebruik van Moneybird. Deze documenten worden door middel van dit systeem automatisch verzonden. Daarbij heb jij wel recht op een menselijke blik. Dat wil zeggen dat Petra Imara de geautomatiseerde beslissingen persoonlijk controleert. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Petra Imara spant zich in om jouw gegevens op een rechtmatige en transparante manier te verwerken. Petra Imara verwerkt deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is en indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Petra Imara verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting en voor marketingdoeleinden.
Petra Imara spant zich in om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Heb jij vragen, wil je een klacht indienen, gebruik maken van je rechten of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via hello@signatureimpact.nl.